Тиксо

Тиксо - хартиено. Използвайте при изработване на цветя и букети от захарно тесто.

Тиксо

Активни филтри